Haiku, maar dan anders

14 April 2006

De auteur

Category: Haiku. Posted by admin at 16:05.

Wie is Hommo Hof?

Je moest 69 jaar worden voor je begon met het schrijven van haiku. Waarom zo laat?
Om de wel heel eenvoudige reden dat ik het verschijnsel haiku niet eerder heb ontdekt.

Hoe ging die ontdekking?
In de sauna kwam ik in contact met Lily en Hepke Hogeveen. Zij schildert en hij maakt objecten. Zij maakt hier haiku bij en omdat ze ook exposeren in hun atelier in Frankrijk heb ik die haiku voor haar vertaald. Toen pas drong tot me door dat je alles moet kunnen zeggen in zeventien lettergrepen. Ik kreeg de smaak te pakken en ging zelf haiku schrijven, in het Frans.
Hommo Hof

En vervolgens in het Nederlands?
Ja, en dat werden heel andere haiku. Die Franse vertalen in het Nederlands lukt niet. Mijn Franse haiku zijn toch iets minder prozaïsch.

Je vermijdt het woord poëtisch?
Bewust, voor poëzie heb ik geen antenne. Mijn haiku gaan altijd over iets. Schrijven over niks of bijna niks kan ik niet.

Wat is er voor jou zo leuk aan het schrijven van haiku?
De kick dat het zo kort moet. Het is alsmaar weglaten, tot je uitkomt bij de kern.

Hoe ben je de rest van je leven omgegaan met taal?
Het begon vijftig jaar geleden, met de Groene Amsterdammer. Die had elke week een prijsvraag in de trant van: schrijf in 150 woorden een filmscenario. Ik heb daar een paar keer een prijsje mee gewonnen, je kon er twee prisma’s voor kopen. Een jaartje Parijs, daarna MO Frans. Heb gewerkt op een vertaalafdeling van een warenhuis. Loop maar eens door zo’n warenhuis en bedenk dat alles wat je ziet ook nog een keer moet worden vertaald, vaak tot in onderdelen. Banen in het bankwezen betroffen correspondentie, secretariaatswerk en bedrijfsjournalistiek. Heb een keer de eerste prijs gewonnen voor het artikel van het jaar met een verhaal over de Ecu.

Van daar naar haiku is toch wel een hele stap.
Vergeet niet dat ik enorm veel gedicteerd heb, in het Nederlands, Frans en Engels. Dat dicteren is voor mij van heel veel betekenis geweest. Je moet sneller formuleren dan wanneer je zelf achter de schrijfmachine zit. Het moet in een keer goed, je moet er niet van alles aan bijschaven als het dictaat is uitgetikt. En je moet de volgende dag weten wat je gedicteerd hebt, er is niets anders dan je geheugen en het stenogram. Ik heb het altijd een heerlijke bezigheid gevonden. Door zo’n lange training leer je lenig om te gaan met taal.

Daarnaast heb je nooit proza of poëzie geschreven?
Nee, die haiku blijken voor mij de goede uitdrukkingsvorm te zijn. Ik maak inmiddels haiku voor het clubblad van een naturisten vereniging in Midwoud, waar we met een caravan staan, en voor de senioren krant van de bank waar ik heb gewerkt. Die haiku haken vaak in op de actualiteit, en als ik er niet uit kom wordt het een limerick.

En nu publiceer je twee bundels?
Het een haalt het ander uit. De haiku die ik publiceer in het clubblad en de senioren krant worden erg gewaardeerd door de lezers. Vandaar dat er vraag kwam naar een gebundelde uitgave van mijn haiku tot nu toe. Daarnaast zorgt mijn liefde voor het Frans ervoor dat ik ook in het Frans haiku blijf schrijven. Ik blijf geïnspireerd door de actualiteiten van alle dag, wat dan weer nieuwe haiku oplevert.

Kijk hier voor de bestelmogelijkheden.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.